BLOG

İletişim Kuramları
İletişim Kuramları

İletişim alanında pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen temel olarak iki görüş hakimdir. Bu temel...

KEŞFET
Sağlık Sektörü İletişiminde Sosyal Medya ve Dijital Pazarlamanın Önemi
Sağlık Sektörü İletişiminde Sosyal Medya ve Dijital Pazarlamanın Önemi

Tüm dünyada olduğu gibi sağlık iletişimi konusu son dönemlerde Türkiye'de de önem kazanmakta, bu ala...

KEŞFET
Sosyal Medya Pazarlaması
Sosyal Medya Pazarlaması

Sosyal medya pazarlaması geleceğin en etkili pazarlama yöntemlerinden birisidir diyebiliriz. Sosyal ...

KEŞFET
İmaj ve Marka Yönetimi
İmaj ve Marka Yönetimi

Müşteri ilişkileri yöntemi imaj ve marka yönetimine tamamlayıcı olarak; bir işletmeyle onun hedef ki...

KEŞFET
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Bütünleşik pazarlama iletişimi mevcut veya muhtemel müşterilere yönelik ürün veya hizmetlerle ilgili...

KEŞFET
Marka Konumlandırma İpuçları
Marka Konumlandırma İpuçları

Marka konumlandırma çalışmasında kurumlar, hedef kitlelerinin zihninde kurumsal bir marka algısı yar...

KEŞFET
Sağlık İletişimi ve Sürdürülebilir Pazarlama
Sağlık İletişimi ve Sürdürülebilir Pazarlama

Sağlık İletişimi hizmeti ile sağlık kurumlarının markalaşması için gerekli stratejinin hazırlanması ...

KEŞFET
Pazarlama Trendleri
Pazarlama Trendleri

Pazarlama Trendleri yazımızla, istatistiki verilerle birlikte, güçlü bir müşteri ilişkisi oluşturman...

KEŞFET