Marka Konumlandırma İpuçları

Marka Konumlandırma İpuçları

Marka konumlandırma çalışmasında kurumlar ürün ve markalarının imajlarına yönelik pazarlama faaliyetlerini yürüttükleri gibi hedef kitlelerinin zihninde kurumsal bir marka algısı yaratmak için de stratejiler geliştirmelidir. Bu bağlamda reklam kampanyalarında kurumsal pazarlama hedefleri doğrultusunda kurumsal marka, kurum kültürü, kurum kimliği ve kurum imajlarını göstergeler yardımıyla hedef kitle zihninde doğru bir şekilde konumlandırılmalıdır. 

Markaları bir adım öne çıkarmak için yapılacak olan tüketicilerin zihinlerinde diğer markalardan farklı olarak konumlanmaktır. Bunun yolu, müşterilerin zihinlerinde, algılarında bir yer sahibi olabilmek, hatırlanabilmek ve marka imajı geliştirmektir. Diğer markalardan üstün bir konumda olabilmenin önemli yollarından birisi ise, kendine bağımlı müşteriler yaratabilmektir Müşteriler her marka ile ilgili bir imaj geliştirirler. Bunun için, markanın önemli özellikleri üzerine imaj geliştirmek ve zaman içinde bu imajı yeni tutmak gerekmektedir. Böylece marka sahip olduğu farklı konum sayesinde artan rekabet karşısında mücadele edebilecektir.

Marka Konumlandırmanın Önemi

Marka konumlandırmanın öneminin, tüketicilerin satın alma ve algılama süreçleri ve markalarının tüketicilerin zihinlerinde nasıl konumlandıklarının ve bu tüketici algılamalarının marka konumlandırma çalışmaları konusunda gerekli araştırmaları yapmadan çalışmalara başlanmamalıdır. Günümüzde artan rekabet ve gelişen teknoloji ile birlikte, modern pazarlama anlayışının gereği olarak tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun stratejiler geliştirerek markaların, tüketicilerin gözünde farklılaşmasını sağlamak gerekmektedir. Bu nedenle firmalar için en önemli amaçlardan biri, tüketicilerin zihninde markalarının nasıl konumlandığının ve nasıl algılandığının belirlenmesidir. Cep telefonu sektörü rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerden biridir. Pazarda yer alan firmaların her geçen gün yeni ürünler sunmasının yanı sıra, rekabete yepyeni firmalar da dahil olabilmektedir. Bu nedenle, aynı ürün kategorisinde yarışan çok sayıdaki marka arasından seçilebilmek için, tüketicinin gözünde markanın farklı algılanması gerekmektedir.