Sosyal Medya Pazarlaması


Sosyal medya pazarlaması geleceğin en etkili pazarlama yöntemlerinden birisidir diyebiliriz.

Sosyal ağlar, (Facebook, Twitter, Linkedin, İnstagram, Youtube vs.) üzerinden pazarlama stratejileri oluşturarak ürünlerin ya da hizmetlerin tanıtılması, satışlarının yapılması, marka bilinirliğinin artırılması, kampanya ve haberlerin duyurulması konusunda oldukça etkili platformlar olduğunu söyleyebilirim.

Dijital pazarlamanın bir alt kategorisi olarak değerlendirebileceğimiz bu alanda, geleneksel medyada hedef kitleye ulaşım ölçümleri, sınırlı sayıdaki denek üzerindeki yapılabilirken, sosyal medya ve internet pazarlamalarında bu ölçüm neredeyse birebir yapılabilmekte.

Sosyal Medya Danışmanlık

Diğer pazarlama aktivitelerinin aksine, sosyal medya pazarlamasında danışmanlık ve strateji aşamalarının gereği kadar detaylı incelenmediğini görmekteyiz.

Oysa ki başarılı bir sosyal medya pazarlamasının varlığı ancak doğru kurgulanmış bir strateji ve kesin olarak uyulan bir planlama ile olasıdır.

İyi bir planlama ve strateji de, müşteri ile efektif bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Sektörün dinamikleri, rekabet, ürün ve hizmetlerin özellikleri, kurum kültürü gibi birçok etmen göz önüne alınarak, firmayı sosyal medya kullanıcılarına doğru anlatacak bir kurgu hazırlanmalı.

Her ne kadar eğitimli çalışanlar tarafından bir noktaya kadar yönetim ve stratejiler uygulanabilse de, önemli bir pazarlama ağı olan bu alan, konusundaki profesyonellere devredilerek, verimlilik artırılmalı ve zamandan kazanım sağlanmalıdır. 

Kapsamlı yazımız için: Sağlık Sektörü İletişiminde Sosyal Medya ve Dijital Pazarlamanın Önemi