Türk Sağlık Sektöründe Global Marka Olma Adımları

İstikrarlı bir büyüme trendi gösteren Türk sağlık sektörü; 2009 yılından bu yana yılda %10‘luk bir oranla istikrarlı şekilde büyümekte olup sektör dinamiklerinde çarpıcı bir değişiklik olmaksızın 2015 yılında 105 milyar TL‘ye ulaşmıştı.

Giderek artan sağlık harcamaları; sağlık hizmetleri talebi, yaşlanan nüfus ve buna bağlı olarak hastalık yükünün daha kronik/karmaşık hastalıklara kayması nedeniyle yükselme trendi gösteriyor. Türkiye, yüksek hizmet kalitesi ve maliyet avantajı nedeniyle sağlık turistlerinin ilgisini çekmekte ve sağlık turizmi sektöründe avantajlı bir konuma sahip.Üstelik yaygın pek çok operasyon için rekabetçi fiyatlar sunuyor. (TOBB Aralık 2017 Türkiye Sağlık Sektörüne Genel Bakış Raporu)

Bu başarı grafiğini uluslararası pazarda duyurulması ve Türk markalarının global birer marka olarak konumlamasında pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermek gerekmekte. Ancak sağlık alanının kendine özgü yapı ve kısıtlılıkları ve ayrıca sağlık alanında pazarlamaya getirilen eleştiriler sağlık alanında pazarlamanın her zaman kolaylıkla yapılabilecek bir faaliyet olmasını engellemektedir. Bu durum diğer hizmet sektörlerinde kullanılan geleneksel pazarlama yaklaşımlarının ve pazarlama karması unsurlarının hassas bir sektör olan sağlıkta uygulanmasını engellemekte, yeni ve farklı pazarlama yaklaşımlarının ortaya çıkarılmasına neden olmaktadır. (Tengilimoğlu 2000: 187) Tüketicinin gözünde hizmetten çok hizmeti sunan kişinin önem kazanması, pazarlama karmasına sağlık sektöründe kişilerinde eklenmesine neden olmaktadır.

Sağlık sektöründe başarılı bir pazarlama iletişimi için, sağlık hizmet sunucularının; sağlık kuruluşu, hekim ve hasta arasında güvene dayalı ilişkiler kurması, hastanın tedavi sürecinin bir parçası haline gelmesi ve sağlıklı yaşam konusunda eğitilmesi ve en önemlisi iyi yaşam anlayışına odaklanılması gerekiyor.

Markalaşmanın en önemli adımının kullanıcı deneyimi olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık sektöründe bu deneyim ise hasta memnuniyeti olarak karşımıza çıkmakta. Etkili ve gerçeğe yaklaşan bir memnuniyet ölçümü toplam kalite anlayışı ve bunu sağlamak için öncelikle bu doğrultuda bir kurum kültürünün mevcudiyeti gerekiyor.

Dijital ve geleneksel pazarlama yöntemlerinin harmanlanarak yeni dünya düzenine entegre biçimde planlanması bu anlamda büyük önem taşıyor.  Dünya trendlerinin takibi, farkındalık kampanyaları ve sağlık otoritelerinin yan yana oturup sektörü değerlendirebilme imkânı bulduğu etkinlik ve toplantılar ile desteklenmesi gerekmekte. Sürdürülebilir kaliteli hizmet anlayışı ve gelişen teknolojiyle senkronize iletişim çalışmaları markalaşmayı destekleyecek en önemli adımlar olarak yerini alıyor.

Gelecekte tıp teknolojilerinin iyi yaşamı destekleyici, teşhis ve tedavide yardımcı rollerinin daha fazla hayatımızın içinde olacağını düşünürsek rekabet ortamının artacağını ve buna bağlı olarak zaferi markalaşmış kurumların elde edeceğini söyleyebiliriz.

Sağlıkla Kalın…

Branding Türkiye