KURUM İÇİ İLETİŞİM EĞİTİM PROGRAMLARI

Kurumunuzun amaç ve hedeflerine ulaşması, işleyişini sağlaması için gereken üretim ve yönetim süreci içinde, kurumu oluşturan bölüm ve öğeler arasında eşgüdümü, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi sağlama konusunda  sunduğumuz eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak isterseniz bize ulaşın.


SEKTÖREL EĞİTİM PROGRAMLARI

Kaliteyi gerçekleştirmek için şirketin sadece karlılık peşinden koşmayı bırakması daha kapsamlı ve daha dengeli bir iş anlayışına ulaşması gerekir. Bu anlayışın temelinde insana verilen değer yatar. Değer odaklı eğitim programlarımız hakkında deteylı bilgi almak için bize ulaşın.    


MOTİVASYON EĞİTİMLERİ

Endüstriyel devrimin başlangıcından bu yana işgörenlerin verimliliğini ve performansını artırmak, işgören açısından ise gördükleri işten ve iş çevresinden onları memnun etmek yöneticilerin devamlı bir uğraşı olmuştur. Bu yüzden insanı çalışmaya sevk etmenin motive etmenin yolları araştırılmış ve ortaya çok ilginç sonuçlar çıkmıştır. Güdülemenin ve motivasyonun niteliğini açıklamaya çalışan bir çok kuramlar geliştirilmiştir. Bu kuramlara bağlı olarak insanları motive etmenin teknikleri ortaya konmuştur. İnsan davranışları çok karışık ve anlaşılması güç olduğu için herhangi bir motivasyon tekniğinin üstünlüğünü ortaya koyamama gibi bir sorunla karşılaşılmıştır. Kurum çalışanlarına özel motivasyon eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.


KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Etkili insan olmanın temel koşulu güvenilir,inanılır insan olmaktır. Etkili yönetim güven yaratır ve bu güven duygusu Biz Bilincinin temelini oluşturur. “Kişisel gelişim süreciniz için atılacak ilk adım, kendi kıymetinizin farkında olmaktır.  Ruhsal, zihinsel ve bedensel anlamda kendinizi değerlendirmeye tabi tutarken, bu gerçek asla göz ardı edilmemelidir.  Kişi, kendisini ve çevresindekileri hak ettikleri değer içerisinde görmelidir.” Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşın.


MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Eğitim programlarımız, eğitim verilecek olan mesleki alanda çalışanlara ve bu alanlarda kariyer hedefi olan kişilere yönelik olarak düzenlenen mesleki gelişim eğitimleri, bu mesleğin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu eğitimler çalışanların mesleklerinin niteliğini yükseltmeleri için yetiştirilmelerini amaçlayan kurs ve programları kapsamaktadır. Detaylı bilgi almak için bize ulaşın.


WORKSHOPLAR

Workshoplarımız kurumunuzun ihtiyacına yönelik olarak, alanlarında ülkemizin en değerli profesyonellerini biraraya getirir. Mekan, konu ve sektörden bağımsız olarak tamamen ortak verilecek kararlarımız neticesinde oluşturulur. Workshoplarımız ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşın.