ETKİNLİK TASARIM, PLANLAMA VE UYGULAMA DANIŞMANLIĞI

Etkinlik uygulamaları, her geçen gün değişen ve gelişen teknolojinin sunduğu olanaklarla önemini artırmakta ve daha fazla tercih edilir konuma ulaşmaktadır. Büyümenin ve teknolojinin getirdiği çeşitlilik, etkinlik uygulamalarına sıradışı ve yaratıcı bir boyut getirmiştir. Kurumların ya da markaların iletişim faaliyetlerinin bir parçası olan etkinlikler iletişimsel anlamda bir takım avantajları beraberinde getirmektedir. Bu avanatjları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Mesajı hedefe doğrudan iletmeyi sağlamaktadır. 
  • Hedef kitle ile duygusal bağ kurma fırsatı sunmaktadır. 
  • Hedef kitleyi yakında gözlemlemeyi, tanımayı ve dokunmayı sağlamaktadır. 
  • Hedef kitle hakkında bilgi elde etmek daha kolay hale gelmektedir. 
  • Geleneksel medyada ve sosyal medyada yer almayı kolaylaştırmaktadır.

Etkinlikler markaların genel halkla ilişkiler ve reklam politikalarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken uygulamalardır. Dolayısıyla etkinlikler, konusunda uzman olan profesyonellerce uygulanması gerekmektedir. Etkinliğin yeri, zamanı, detaylı uygulama listesi, iletişim metodları, hedef kitlelerin doğru analizi stratejik bir etkinlik planlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Etkinlik yönetimi, günümüzde bir çok marka ya da kurum tarafından tercih edilen verimli iletişim uygulamalarıdır. Step Media olarak, lansman, workshop, basın toplantısı, sanat-kültür-spor organizasyonları, kongre, fuar, seminer organizasyonu gibi etkinlik yönetimi hizmelerimiz ile kurumunuzun yanınızdayız. 


SPONSORLUK İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Günümüz etkinlik yönetimi uygulamaları geçmişte olduğu gibi artık sıradan organiazsyonlar olmaktan çıkmış çok daha renkli, yaratıcı, ilgi çekici çalışmalar haline gelmiştir. Hatta etkinlik dünyasındaki bu değişim halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarından rol çalabilecek düzeyde de kapsamlı bir boyuta erişmiştir. Birbirinden farklı markalar ve kurumlar için aynı amaca dönük ancak çok çeşitli fikirler ve uygulamalar geliştirilmeye başlanmış, talebin ve çok çeşitliliğin mümkün olduğu etkinlik yönetimi dünyasında rekabet de oldukça sıradışı çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Yaratıcılığın, ilgi çekiciliğin, profesyonellerin ve yüksek bütçelerin yer aldığı bir sektör haline gelen etkinlik yönetimi, her yönüyle dinamik, yaratıcı, ilgi çekici bir mecra olmasını teknolojinin hızlı gelişimine ve sosyal medyanın gücüne borçludur. Dolayısıyla bu eksende devam eden uygulamalar gelişimini ve değişimi sürdürecek, gelecekte etkinlikler çok farklı boyutlarda uygulanmaya devam edecektir. Etkinliklerin hayata geçirilebilir olmaları ve devamlı hale gelip hizmet verdikleri sektörde aidiyet duygusunu sağlayabilmeleri için sponsorluk yönetimine ihtiyaç duymaktadırlar. Dernekler, eğitim şirketleri, medya şirketleri vb. Yapılar etkinliklerini markasını ön plana çıkarmaya çalışan firmaların sponsorluğu ile gerçekleştirebilmektedirler. Step Media olarak; efektif ve proaktif biçimde partnerleik yapmaktadır.